Профил

Име на проекта:
Balanced European Conservation Approach - ICT services for resource saving in social housing(BECA)

Финансиране:
The Information and Communication Technologies Policy Support Programme

Регистрация:
Grant agreement n°270981

Период на изпълнение:
36 месеца,след 01.01.2011 г.

Обща стойност на проекта:
5 500 000 евра.

Европейско финансиране:
2 700 000 евра.

Страни:
Швеция,Испания,Германия,Италия,Чехия,България и Сърбия.

Партньори:
18 организации (университети, общини, неправителствени организации, компании).

Статус:
Изпълняван.

Тип на договора:
Theme 1 - Low carbon - ICT for a low carbon economy and smart mobility.

Област:
The Information and communication Techniques Policy Support Programme PB Pilot Type B.