Полезни връзки

Министерства, държавни агенции и комисии:

Агенция за енергийна ефективност
www.seea.government.bg

Агенция по кадастъра
www.cadastre.bg

Българска телекомуникационна компания
www.btc.bg

Главна данъчна дирекция
www.taxadmin.minfin.bg

Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване
www.grao.bg

Дирекция за национален строителен контрол
www.dnsk.mrrb.government.bg

Държавна комисия за водно и енергийно регулиране
www.dker.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
www.sme.governmrnt.bg

Комисия за регулиране на съобщенията
www.crc.bg

Комисия за финансов надзор
www.fsc.bg

Министерство на икономиката и енергетиката
www.mi.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.mrrb.government.bg

Национален осигурителен институт
www.nssi.bg

Национален статистически институт
www.nsi.bg

Национална електрическа компания
www.nek.bg

Национална здравноосигурителна каса
www.nhif.bg

 

Неправителствени организации:

Асоциация на собствениците в България
www.cac-bg.org

Болкан асист
www.balkanassist.bg

Българска жилищна асоциация
www.bha-bg.org

Българска стопанска камара
www.bia-bg.com

Българска строителна камара
www.bbcc-bg.org

Българска търговско-промишлена палата
www.bcci.bg

ЕнЕфект
www.eneffect.bg

Институт за пазарна икономика
www.ime-bg.org

Международни градски сътрудници
www.mgs-bg.org

Национален център за териториално развитие
www.ncrdhp.bg

Национално сдружение на общините в България
www.namrb.org

Сдружение общинска енергийна агенция Русе
www.mea.bg

Параграф 22
www.paragraf22.com

Фондация за реформа в местното самоуправление
www.flgr.bg

Български портал за ВиК
www.Water-Bulgaria.com 

Водоснабдяване и канализация ВиК ООД - гр. Русе
www.vik-ruse.com/

Индустриален портал на България
http://industryinfo.bg/

 

Програми:

Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома
www.reecl.org

Фонд за енергийна ефективност
www.bgeef.com

 

Проекти:

eSESH - Saving Energy in Social Housing
http://www.esesh.eu

3e-HOUSES- Saving Energy & the Environment across Europe
http://www.3ehouses.eu

ICE WISH - Intelligent Control , Energy and Water wastage reductions In European Social Housing
http://www.ice-wish.eu

SHOWE-IT - Social Housing of Water and Energy efficiency ICT services
http://showe-it.eu

e3SOHO - Energy Efficiency in European Social Housing
http://www.e3soho.eu

DEHEMS -Digital Home Environment Energy Management System
http://www.dehems.eu