Описание на проекта

  • Печат

Основната цел на проекта BECA е да изгради експериментална техническа инфраструктура за мониторинг и управление на водно-енергийни ресурси и осигури на гражданите информационни услуги, базирани на съвременни комуникационни технологии.Чрез тях потребителите получават в реално време полезна информация за разхода на вода и електроенергив в техните домове.Това се постига чрез инсталиране на модерни електронни водомери и електромери,които с помощта на специално разработен софтуер и Internet осигуряват разнообразна информация.Екипи от специалисти поддържат техническото състояние на системата в изправност.Те анализират заедно с живущите направените водно-енергийните разходи и дават съвети за тяхното намаляване при запазване на необходимата степен на комфорт в домовете. С това се реализира оптимален семеен бюджет и се предприемат конкретни мерки за опзаване на природата.